Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Phòng Tài chính - kế toán

Hiển thị #
Họ và tên Chức vụ Điện thoại CQ ĐTDĐ Fax
Phạm Thị Hải Vân Phó Phòng 04 3514 9667 0914 885 548 04 3514 6641
Trần Thị Quyên Nhân Viên 0976077433 04 35146641