Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Trung Tâm Quy Hoạch Kiến Trúc

Hiển thị #
Họ và tên Chức vụ Điện thoại CQ ĐTDĐ Fax
Nguyễn Tuấn Mạnh Phó Giám đốc 04 3514 7497 0972 628 658 04 3514 6641
Phòng NC-KT
Vũ Thị Anh Thư Nhân Viên 04 6325 7454 0934 216 506 0435746641
Nguyễn Thị Hồng Thiện Nhân Viên 04 6325 7454 0934 680 005 04 3514 6641
Phòng CNTT-THVT
Nguyễn Văn Kiên Phó phòng 04 3514 7497 0912095304 04 35146641
Dương Công Noãn Nhân Viên 04 3514 7497 0934 525 818 04 3514 6641
Hoàng Văn Hiểu Nhân viên 04 3514 7497 0976384197 04 35146641
Phòng TV - CĐ
Lê Trọng Minh Phó Phòng 04 3514 7497 0989 628 968 04 3514 6641
Trịnh Lê Huyền Nhân viên 04 3514 7497 0904926206 04 35146641
Nguyễn Văn Thái Nhân viên 04 3514 7497 01235995605 04 35146641