Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Tổ Tư Vấn Giám Sát

Hiển thị #
Họ và tên Chức vụ Điện thoại CQ ĐTDĐ Fax
Tổ 1 TVGS 44 Cầu Đường Sắt 05113769828 05113769827
Vũ Xuân Chiến Giám sát đường sắt 05113769828 0902117152 05113769827
Tổ 2 TVGS Thông Tin Tín Hiệu Vinh - Sài Gòn 0583876299 0583873200
Trần Văn Hưng Trưởng nhóm công trình Đồng Bộ 0583876299 0969595145 0583873200
Tổ 3 TVGS TTTH Ba Tuyến Phía Bắc Và Khu Đầu Mối Hà Nội 0466847751 0466847751
Dương Công Noãn Giám sát viên thông tin 0466847751 0934525818 0466847751
Nguyễn Văn Kiên Giám sát viên thông tin 0466847751 0912095304 0466847751