Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.