Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Chính sách, mục tiêu chất lượng

Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.

          Chất lượng cho mỗi sản phẩm và dịch vụ tư vấn gắn liền với uy tín, sự tồn tại và phát triển của Công ty; luôn luôn là mục tiêu phấn đấu của Công ty;

          Tổng giám đốc Công ty cam kết:

          1. Mọi hoạt động đều hướng vào khách hàng, khách hàng là mục đích công việc của mỗi cá nhân tại RICC, cán bộ nhân viên ở mọi cương vị luôn lắng nghe, luôn tìm hiểu nhu cầu và luôn tiếp thu ý kiến của khách hàng, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại RCIC, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng;

          2. Xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đủ năng lực để tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng công trình;

          3. Cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực và vật lực cần thiết để thực hiện chính sách chất lượng và các hoạt động hướng vào khách hàng. RCIC xác định việc cung cấp đủ nguồn lực để cung ứng cho khách hàng một sản phẩm/dịch vụ “vừa lòng” chứ không dừng lại ở việc cung ứng cho khách hàng một sản phẩm dịch vụ “thông thường”;

          4. Không ngừng cải tiến hệ thống chất lượng, bao gồm: cải tiến sản phẩm dịch vụ, cải tiến quy trình và cải tiến công nghệ, nhằm từng bước nâng cao tính hiệu quả và tính hiệu lực của hệ thống chất lượng, trên cơ sở đó hướng tới những nỗ lực cao nhất đáp ứng những nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng.

    Hà nội, ngày  01  tháng 01 năm 2015
                                TỔNG GIÁM ĐỐC
        (Đã ký)
    Đặng Xuân Thủy

Xem thêm trong thể loại này: « Hồ sơ năng lực Thành tựu »