Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Cơ cấu tổ chức

1.    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: Ông ĐẶNG XUÂN THUỶ
Uỷ viên: Bà THIỀU THỊ THU HÀ
Uỷ viên: Ông NGUYỄN THANH HUYỀN

2.    Ban TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng giám đốc: ĐẶNG XUÂN THUỶ
Điện thoại cơ quan: (084 - 04) 3514 6640.
Di động: 0989 588 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Phó tổng giám đốc: KIỀU CAO HÀ
Điện thoại cơ quan:  (084 - 04) 3514 6640.
Di động: 0915 002 680
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3.    KHỐI PHÒNG BAN QUẢN LÝ
Phòng Hành Chính - Quản Trị:
Ðiện thoại: (084 - 04) 3514 6640.
Fax: (084 - 04) 3514 6641
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Tài chính Kế toán:
Ðiện thoại:  (084 - 04) 3514 6640.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Kế Hoạch - Tổng Hợp:
Ðiện thoại:  (084 - 04) 3514 6640.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.    KHỐI PHÒNG BAN SẢN XUẤT
Phòng Kỹ Thuật - Dự Án:
Ðiện thoại :  (084 - 04) 3514 6640.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Số Liệu Cơ Bản:
Ðiện thoại:  (084 - 04) 3514 6640.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Thí Nghiệm:
Ðiện thoại: (084 - 04) 33677490.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.    CÁC CHI NHÁNH - XÍ NGHIỆP  

Chi nhánh miền bắc:

Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc:
Ðiện thoại:  (084 - 04) 3514 6640.
Fax: (084 - 04) 3514 6641
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh miền nam:

Xí nghiệp tư vấn đầu tư giao thông đô thị:
Ðiện thoại: (084 - 08) 3990 6267
Fax: (084 - 08) 3990 7105
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem thêm trong thể loại này: Hồ sơ năng lực »