Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

1. Khảo sát lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công các công trình cầu, đường sắt; cầu, đường bộ; hạ tầng kỹ thuật; các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.
2. Tư vấn giám sát các công trình giao thông.
3. Thẩm tra thiết kế các công trình giao thông.