Giới thiệu - RCIC

KHÁCH HÀNG RCIC

Khách hàng luôn đặt sự tin tưởng tuyệt đối với RCIC

THIẾT KẾ, KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : CẦU ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG SẮT

Tên chủ đầu tư, tổng thầu

Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1,2,3

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT (RPMU)

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (VNR)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH (MAURA)

Chi nhánh TVTK và XD tổng công ty CP XD CN Việt Nam

Cục 6 đường sắt Trung Quốc

THIẾT KẾ, KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG BỘ

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý dự án 2

Bộ Giao thông vận tải

Sở giao thông Vĩnh Phúc

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

CÁC CÔNG TRÌNH TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tên chủ đầu tư

Bộ Giao thông vận tải

Tập đoàn Sumitomo

Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Lợi

Công ty cổ phần DAP số 2 VINACHEM

CÁC CÔNG TRÌNH TƯ VẤN THẨM TRA

Tên chủ đầu tư

Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Lợi

Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THAM GIA

Tên chủ đầu tư

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ

DỰ ÁN CỦA CÔNG TY RCIC

Các dự án tiêu biểu mà RCIC tham gia với nhiều vai trò khác nhau

Xem thêm...

CƠ CẤU CÔNG TY RCIC

Cơ cấu tổ chức theo quy định

Xem thêm...

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved