Năng lực chuyên môn RCIC

Công ty hiện đang có 40 kỹ sư tư vấn các chuyên ngành Cầu, Đường sắt, Đường bộ, Vận tải sắt, Thông tin - Tín hiệu đường sắt, Kinh tế xây dựng,... Trong đó có 10 Chủ nhiệm thiết kế hạng 1; 05 chủ trì thiết kế hạng 2; 05 Kỹ sư định giá hạng 01; 03 kỹ sư định giá hạng 2; 05 kỹ sư tư vấn giám sát hạng 01 cùng nhiều chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực liên quan.

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁC KỸ SƯ CHỦ CHỐT

1.Danh sách cá nhân chủ chốt(*):

STT Họ và Tên Vị trí/Chức danh Số chứng chỉ ngành nghề Điện thoại liên hệ
I Thiết kế, thẩm tra thiết kế cầu - đường sắt

1

 Đặng Xuân Thủy

Chủ nhiệm dự án

Thiết kế: BXD 00054802

 

2

 Kiều Cao Hà

Chủ nhiệm dự án

Thiết kê : BXD 00016195

 

3

Lê Huy Hoàng

Chủ trì thiết kế

Thiết kê : BXD 0000..

 

4

Nghiêm Dũng

Chủ trì thiết kế

   
         
         

7

Dương Công Noãn

Kỹ sư thiết kế tín hiệu

Thiết kế: KS-280-03654

 

8

Hoàng Văn Hiểu

Chủ trì thiết kế TTTH

Thiết kế: KS-04-08991

 

9

       

10

Nguyễn Văn Toái

Kỹ sư thiết kế kết cấu XD DD và Công nghiệp

Thiết kế: KS-280-03144

 
 

Vũ Quang Hưng

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Thiết kê : HTV 00043823

 
II Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình cầu - đường sắt

1

 

Giám sát công trình

Giám sát: GS1-028-09448

 

2

 

Giám sát xây dựng CT

Giám sát: GS1-027-10026

 

3

 

Giám sát công trình

Giám sát: GS1-280-06598

 

4

Nguyễn Văn Toái

Giám sát công trình

Giám sát:GS1-08-18700

0989 010 463

5

Lê Huy Hoàng

Giám sát công trình

Giám sát: GS-04-05250-A

 

6

       

7

       

8

       

9

       

10

Nguyễn Hoàng Phúc

Giám sát công trình

Giám sát: GS1-027-08043

 

11

Nguyễn Mạnh Tuấn

Giám sát công trình

Giám sát: GS1-08-25496

 

12

Nguyễn Tuấn Mạnh

Giám sát công trình

Giám sát: GS1-280-09291

 

13

Dương Công Noãn

Giám sát công trình TTTH

Giám sát: GS1-280-02127

 

14

Hoàng Văn Hiểu

Giám sát công trình TTTH

Giám sát: GSI-04-08384

 
III Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1

Phạm Thị Thanh Huyền

Chủ trì lập dự toán

BXD 00009180

 

2

       

3

       

4

Trần Thị Hường

Lập dự toán công trình

KS định giá: 04-3067

 

5

Phạm Thị Minh

Lập dự toán công trình

KS định giá: 04-3093

 

6

Đặng Thị Minh Hậu

Chủ trì lập dự toán

KS định giá: 08-1923

 

IV Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình cầu - đường bộ

1

Đặng Xuân Thủy

Chủ nhiệm dự án

Thiết kế: KS-027-02379

 

2

 

Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế

Thiết kế: KS-027-05261

 

4

 

Chủ trì thiết kế

Thiết kế: KS-027-03484

 

5

 

Chủ trì thiết kế

Thiết kế: KS-280-02989

 

6

 

Kỹ sư thiết kế

Thiết kế: KS-027-01649

 

8

 

Kỹ sư thiết kế

Thiết kế: KS-027-05443

 

9

 

Chủ trì thiết kế

Thiết kế BXD-00002706

 

10

 

Chủ trì thiết kế

Thiết kế  BXD-00002703

 
V Khảo sát xây dựng công trình

1

 

Chủ nhiệm KS địa hình

Khảo sát: KS-280-02791

 

2

 

Chủ nhiệm KS địa hình

BXD-00002706

 

3

 

Chủ nhiệm KS địa hình

BXD-00002703

 

4

 

Chủ nhiệm KS địa hình

BXD-00002702

 

5

 

Chủ nhiệm KS địa chất

Khảo sát: KS-04-07237-A

 

6

 

Chủ nhiệm KS địa chất

Khảo sát: KS-04-09244-A

 

7

 

Chủ trì khảo sát thủy văn

Khảo sát: KS-04-11428

 

8

Dương Đức Chí

Chủ trì khảo sát địa chất

Khảo sát:

 

9

Hà Trọng Hiếu

Kỹ sư Khảo sát địa chất

 

 

2. Danh sách nhân viên, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ:

STT Họ và tên Vị trí/Chức danh Trình độ chuyên môn Điện thoại liên hệ

1

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

2

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

3

Vũ Huyền Thương

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

4

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư kinh tế vận tải

 

6

Đỗ Khánh Toàn

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng

 

7

Phạm Thị Minh Khải

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

8

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư điều khiển học KT GTVT

 

9

Nguyễn Văn Kiên

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư vô tuyến điện và TTLL

 

10

Nguyễn Văn Thái

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư KT XD công trình GT

 

11

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư KT XD công trình GT

 

12

Trịnh Lê Huyền

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư KT XD công trình GT

 

13

Vũ Ngọc Thiện

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư KT XD công trình GT

 

14

Nguyễn Văn Hiệp

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư KT XD công trình GT

 

15

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư xây dựng cầu - đường

 

16

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư xây dựng cầu - đường

 

17

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư xây dựng cầu – đường

 

18

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư xây dựng cầu – đường

 

19

Dương Đức Chí

Kỹ sư khảo sát địa chất

Kỹ sư địa chất công trình

 

20

Nguyễn Hữu Huấn

Kỹ sư khảo sát địa chất

BXD-00032833

 

21

Bùi Hồ Dũng

Kỹ sư khảo sát địa chất

Kỹ sư địa chất thủy văn - ĐCCT

 

23

Vũ Văn Chí

Kỹ sư khảo sát địa chất

Kỹ sư Địa chất công trình – ĐKT

 

25

Đông Băng Nhật Công

Kỹ sư thiết kế,

Giám sát viên

Kỹ sư xây dựng cầu đường, Chứng chỉ GS: GS108-27267-A

 

26

Phan Thanh Tứ

Kỹ sư thiết kế,

Giám sát viên

Kỹ sư xây dựng cầu đường, Chứng chỉ GS: GS1-0827293-A

 

27

Nguyễn Thanh Tân

Kỹ sư thiết kế, Giám sát viên

Kỹ sư xây dựng cầu đường, Chứng chỉ GS: GS1-08-27315A

 

28

 

Kỹ sư thiết kế,

Giám sát viên

Kỹ sư xây dựng cầu đường, Chứng chỉ GS: GS1-08-14518

 

29

Nguyễn Đức Trường

Kỹ sư thiết kế,

Giám sát viên

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng,

Chứng chỉ GS: GS1-08-18938A

 

30

 

Kỹ sư thiết kế,

Giám sát viên

Kỹ sư kỹ thuật công trình,

Chứng chỉ GS: GS1-08-09636

 

31

Trần Thọ Ninh

Giám sát viên

Kỹ sư xây dựng cầu đường, Chứng chỉ GS: GS1-08-17152

 

33

 

Kỹ sư khảo sát, thiết kế

Kỹ sư xây dựng cầu-đường


 


Đại diện hợp pháp của nhà thầu

Đặng Xuân Thủy

 

 

Link tải hồ sơ năng lực: Hồ Sơ Năng Lực RCIC

Về chúng tôi RCIC

“KHÔNG ĐỂ LỠ CƠ HỘI ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG”

Xem thêm...

Kinh nghiệm và các dự án RCIC

Được xây dựng và phát triển từ 2004 đến nay Công ty đã thực hiện nhiều công trình lớn trong ngành giao thông vận tải.

Xem thêm...

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved