Dịch vụ tư vấn thực hiện dự án hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải Đường sắt Việt Nam

Mạng lưới OCC bao gồm 272 ga và 274 tuyến phân khu đóng mở đường. Hầu hết các ga có thể đón trả khách (247 ga) và xếp dỡ hàng (209 ga). Số lượng ga xếp dỡ hàng được trang bị cùng với thiết bị OCC đã tăng từ 93 ga vào năm 2006 lên 103 ga vào năm 2009. Chi tiết hơn nữa có liên quan đến hệ thống trạm OCC được liệt kê tại phụ lục Mạng lưới OCC bao gồm 272 ga và 274 tuyến phân khu đóng mở đường. Hầu hết các ga có thể đón trả khách (247 ga) và xếp dỡ hàng (209 ga). Số lượng ga xếp dỡ hàng được trang bị cùng với thiết bị OCC đã tăng từ 93 ga vào năm 2006 lên 103 ga vào năm 2009. Chi tiết hơn nữa có liên quan đến hệ thống trạm OCC được liệt kê tại phụ lục 8.1.3. Quy hoạch tổng thể của tất cả các ga được đính kèm tại phụ lục 8.1.4.

ISV là một công ty tư vấn quốc tế cùng với Công ty trong nước là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt - RCIC đang giúp Tổng công ty Đường sắt Việt nam thiết lập Trung tâm điều hành vận tải (OCC). Theo dự án này, Trung tâm điều hành vận tải dự kiến sử dụng mạng lưới thông tin di động GSM để báo cáo vị trí tàu hỏa cho Trung tâm điều hành vận tải.

Do VINAPHONE / VIETTEL là một trong những Công ty cung cấp thông tin di động quan trọng tại Việt Nam, ISV muốn thảo luận về khả năng phủ sóng thông tin di động của  VINAPHONE / VIETTEL dọc theo tuyến đường sắt Việt Nam, đặc biệt là mức độ phủ sóng của thông tin di động và khả năng sử dụng.

Thông tin phù hợp sẽ dẫn đầu trong việc ký kết hợp đồng lâu dài với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc sử dụng thông tin di động cho việc định vị vị trí của đoàn tàu và hoạt động của hệ thống

Đây là dự án do Chính phủ ĐỨC tài trợ, khởi động từ năm 2005 đến 2018!

  1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
 • Tên dự án: Hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải Đường sắt;
 • Cơ quan chủ quản: Bộ giao thông vận tải;
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
 • Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý các Dự án Đường sắt (RPMU);
  1. QUY MÔ DỰ ÁN
 • Trung tâm điều hành vận tải: Trang bị hệ thống thiết bị máy tính, máy chủ, thiết bị mạng phục vụ công tác điều hành chạy tàu, hệ thống thông tin liên lạc, và các hệ thống thiết bị phụ trợ liên quan cho 01 trung tâm chính đặt tại Hà Nội và 02 trung tâm điều hành khu vực đặt tại Hà Nội (điều hành các tuyến phía Bắc) và thành phố Hồ Chí Minh (điều hành các tuyến phía Nam);
 • Trang bị các thiết bị trên 350 đầu máy gồm: Thiết bị GPS (định vị đầu máy), GSM (thông tin di động), wlan (thông tin vô tuyến), MMI/nút ấn (giao tiếp giữa lái tàu và thiết bị), antenna;
 • Trang bị các thiết bị tại các ga gồm: Máy tính kèm modem, thiết bị cầm tay nhập số liệu, hệ thống wlan, DSL nối với mạng thông tin;
 • Các công trình đồng bộ liên quan khác.
  1. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
 • Theo nghiên cứu khả thi dự án được duyệt, các mục tiêu của dự án “Hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải” là:
 • Nâng cao năng lực chỉ huy chạy tàu;
 • Đảm bảo vận hành an toàn;
 • Nâng cao tính cạnh tranh của vận tải đường sắt đối với các loại hình vận tải khác;
 • Tạo thuận lợi sử dụng tối ưu năng lực các đầu máy có công suất lớn;
 • Phát hiện kịp thời vị trí đoàn tàu, giám sát, điều khiển việc chạy tàu, đảm bảo an toàn và hiệu quả vận dụng đoàn tàu.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved