Nghỉ mát năm 2020

RCIC đã có hoạt động công đồng nhằm tạo sự thấu hiểu, đoàn kết trong nội bộ người lao động trong Công ty.

Không chỉ làm việc giỏi, RCIC cũng luôn tạo không khí vui tươi, đoàn kết ấm cúng trong Cty.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved