THẨM TRA DỰ ÁN TIỀN KHẢ THI ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC (NĂM 2010)

Liên danh tư vấn Nhật Bản - Việt Nam (TONICHI –RCIC) đã có báo cáo chi tiết nội dung thậm tra dự án. Dự án được thực hiện giai đoạn 2008-2010. TVTT nhất trí với các nội dung và số liệu được trình bày trong BCĐT. Nhìn chung, các căn cứ thực hiện là đầy đủ, thể hiện được sự bám sát nội dung cũng như chỉ đạo của Chủ đầu tư. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đúng với quy định của luật XD, NĐ 16/2005/NĐ-CP và NĐ 12/2009/NĐ-CP, cũng như sự phối hợp với các nghiên cứu khác trước đó. ĐSCT ở Việt Nam được phân vào “loại định hướng phát triển” tương tự như ĐSCT ở Indonesia, vì cả Hà Nội và Tp TP.Hồ CHÍ MINH đều là khu vực dân số đô thị. TVTT cho rằng điều quan trọng là phải xây dựng các kế hoạch phát triển khu vực có hiệu quả để sao cho quy hoạch phát triển ĐSCT được có đủ điều kiện thực hiện.Đối với loại hình phát triển của ĐSCT, ĐSCT ở Việt Nam nên được coi như là “kiểu định hướng phát triển”, trong đó ĐSCT được triển khai vì tác động phát triển của nó tới các khu vực mà nó đi qua.

Sự cần thiết đầu tư của dự án ĐSCT được đề cập cụ thể từ tầm quan trọng của việc phát triển khu vực tuyến ven biển miền Trung Việt Nam, nơi mà yêu cầu nối liền giao thông vận tải từ vùng trung tâm kinh tế phía Bắc (Hà Nội) tới trung tâm kinh tế phía Nam (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, việc triển khai dự án nên theo cách tiếp cận từng bước từng bước một, bao gồm kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn tập trung vào các đoạn ưu tiên (khai thác ngay những đoạn đã hoàn thành), ưu tiên việc nghiên cứu và chuẩn bị.

Việc đánh giá lại nhu cầu vận tải là rất khó khăn, tuy vậy, một phân tích định tính dựa vào sự so sánh với tuyến Tokaido Shinkansen của Nhật Bản cho thấy kết quả dự báo là có thể tin tưởng được.Vì thế, quá trình dự báo nhu cầu và kết quả của nó là chấp nhận được.

Đối với loại hình phát triển của ĐSCT, ĐSCT ở Việt Nam nên được coi như là “kiểu định hướng phát triển”, trong đó ĐSCT được triển khai vì tác động phát triển của nó tới các khu vực mà nó đi qua(mặc dù hiện nay chưa có đủ nhu cầu giao thông vận tải ở các khu vực trong hành lang đường sắt). Như vậy sẽ thuyết phục hơn là xem xét “kiểu định hướng phát triển” là loại mà ĐSCT được triển khai do sự thiếu năng lực của các phương tiện vận tải hiện hành so với nhu cầu, như tuyến Tokaido Shinkansen và những ví dụ về các ĐSCT khác. Theo quan điểm này, điều quan trọng là cần phải có các kế hoạch phát triển cùng hiệu quả, tỉ mỉ làm sao cho kế hoạch phát triển ĐSCT trở nên thiết thực hơn. Tại báo cáo này những nội dung trên đã được xem xét đưa vào, vì vậy tính khả thi đã rõ hơn trước đây.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved