Tin về RCIC

Khởi công hầm chui nút giao vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Khởi công hầm chui nút giao vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Sáng 6/10, UBND thành phố khởi công hầm chui nút giao vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, kinh phí hơn 770 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 3 năm.

Cầu Bản Thí Km 133+625 - Tuyến đường sắt Hà nội - Đồng Đăng

Cầu Bản Thí Km 133+625 - Tuyến đường sắt Hà nội - Đồng Đăng

Thay thế 2 nhịp dầm thép (T66) bằng 02 nhịp dầm bê tông cốt thép, Cầu đường sắt cấp III, tuyến đường sắt khổ lồng 1435mm và 1000mm. Chiều dài cầu 71,68m, 03 nhịp 16,5m

Công tác TVGS

Công tác TVGS

Một số hình ảnh công tác TVGS trên tuyến ĐS Hà nội - TP Hồ Chí Minh

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved