TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ & CHÍNH SÁCH

Dịch vụ tư vấn thực hiện dự án hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải Đường sắt Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thực hiện dự án hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải Đường sắt Việt Nam

Mạng lưới OCC bao gồm 272 ga và 274 tuyến phân khu đóng mở đường. Hầu hết các ga có thể đón trả khách (247 ga) và xếp dỡ hàng (209 ga). Số lượng ga xếp dỡ hàng được trang bị cùng với thiết bị OCC đã tăng từ 93 ga vào năm 2006 lên 103 ga vào năm 2009. Chi tiết hơn nữa có liên quan đến hệ thống trạm OCC được liệt kê tại phụ lục Mạng lưới OCC bao gồm 272 ga và 274 tuyến phân khu đóng mở đường. Hầu hết các ga có thể đón trả khách (247 ga) và xếp dỡ hàng (209 ga). Số lượng ga xếp dỡ hàng được trang bị cùng với thiết bị OCC đã tăng từ 93 ga vào năm 2006 lên 103 ga vào năm 2009. Chi tiết hơn nữa có liên quan đến hệ thống trạm OCC được liệt kê tại phụ lục 8.1.3. Quy hoạch tổng thể của tất cả các ga được đính kèm tại phụ lục 8.1.4.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved