CÁC DỰ ÁN KIẾN TRÚC CỦA RCIC

Điểm qua một số công trình kiến trúc do RCIC thực hiện đến 2023

Điểm qua một số công trình kiến trúc do RCIC thực hiện đến 2023

Từ 2004 đến nay, RCIC đã thực hiện nhiều công trình kiến trúc ấn tượng. Có thể kể đến như Nhà ga Phan thiết, Nhà ga Bình thuận (Bình thuận); Nhà ga Quán hành (Nghệ an); nhà ga Phủ lý (Hà nam), .... nhà ga Diễn châu (Nghệ an).

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved