CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CAO TỐC DIỄN CHÂU - BÃI VỌT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CAO TỐC DIỄN CHÂU - BÃI VỌT

Đây là dự án BOT cao tốc Diễn châu - Bãi vọt, RCIC thực hiện thiết kế bản vẽ thi công 04 cầu và một số đoạn đường trên tuyến.

Tư vấn giám sát tuyến đường sắt Bến Thành - Suối tiên (Line 1 - HCM)

Tư vấn giám sát tuyến đường sắt Bến Thành - Suối tiên (Line 1 - HCM)

Đây là tuyến đường sắt đô thi đầu tiên được xây dựng tại thành phố HCM, RCIC đã thực hiện tư vấn giám sát cho nhà thầu SUMITOMO từ năm 2012 đến nay. Công trình đang chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng.

Khởi công hầm chui nút giao vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Khởi công hầm chui nút giao vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Sáng 6/10, UBND thành phố khởi công hầm chui nút giao vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, kinh phí hơn 770 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 3 năm.

Cầu Bản Thí Km 133+625 - Tuyến đường sắt Hà nội - Đồng Đăng

Cầu Bản Thí Km 133+625 - Tuyến đường sắt Hà nội - Đồng Đăng

Thay thế 2 nhịp dầm thép (T66) bằng 02 nhịp dầm bê tông cốt thép, Cầu đường sắt cấp III, tuyến đường sắt khổ lồng 1435mm và 1000mm. Chiều dài cầu 71,68m, 03 nhịp 16,5m

Công tác TVGS các gói thầu thuộc dự án 7000 tỷ

Công tác TVGS các gói thầu thuộc dự án 7000 tỷ

Một số hình ảnh công tác TVGS trên tuyến ĐS Hà nội - TP Hồ Chí Minh

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved