ĐƯỜNG SẮT (XƯA & NAY)

ĐƯỜNG XE LỬA RĂNG CƯA TRÊN CAO NGUYÊN "LANG BIAN" (Tháp Chàm - Đà Lạt)

ĐƯỜNG XE LỬA RĂNG CƯA TRÊN CAO NGUYÊN "LANG BIAN" (Tháp Chàm - Đà Lạt)

"Theo dấu con đường bị lãng quên về vùng đất đánh mất" (Tracing the forgotten path to the lost Shangri-La) viết về lịch sử con đường xe lửa răng cưa Lâm Viên nối Đà Lạt với Phan Rang. Các tư liệu và hình ảnh cho thấy không chỉ chiến tranh, mà sự nhận thức, bối cảnh lịch sử đã huỷ hoại một công trình vô cùng hiếm hoi được xây dựng tại Việt Nam từ đầu thế kỉ trước.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved