Hệ thống đèn tự động

Nhãn hiệu: Google Home

Giải pháp: Nhà ở, chung cư

Hệ thống đèn tự động đến từ công ty Google

Cho phép tự động bật tắt khi có người đi đến

Hệ thống đèn được kích hoạt khi nhận dạng có nhiệt, cụ thể là thân nhiệt người

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved